Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Verlening activiteitensubsidie 2018 Stichting projecten Torenbosje (€ 10.000 dekking uit de stelpost onvoorzien)

Stichting Projecten Torenbosje gaat een subsidieaanvraag indienen bij het Fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland. Met deze subsidie wil de stichting een uitkijkpost annex kunstwerk realiseren in het Torenbosje. Voor een aanvraag bij het Fonds Leefbaarheid is cofinanciering nodig. Daarom heeft de stichting een subsidie van € 10.000 aangevraagd bij het college van Dronten. Het college heeft deze subsidie verleend. Voor dekking van deze uitgave heeft een onttrekking plaatsgevonden aan de stelpost onvoorzien 2018.