Sportbeleid en activering

Naar een toekomstbestendig zwembad De Alk in Biddinghuizen

In samenwerking met het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen is op 31 oktober 2018 een aanvraag voor een subsidie uit het Fonds Leefbaarheid ingediend bij de provincie Flevoland. De subsidie wordt gevraagd voor het renoveren en opwaarderen van zwembad De Alk in Biddinghuizen. Een toekomstbestendig zwembad draagt bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, een gezonde leefstijl en de (inwoners)participatie in Biddinghuizen.
Na eventuele honorering van de subsidiebijdrage uit het Fonds Leefbaarheid zullen de financiële effecten in de eerstvolgende tussenrapportage worden verwerkt.