Beheer overige gebouwen en gronden

Asbestsanering Educalaan 6 (€ 132.740 incidenteel nadeel in 2018, budgetneutraal door dekking via bestemmingsreserve Asbestsanering gemeentelijke gebouwen)

Tijdens de sloop van het schoolgebouw aan de Educalaan 6 is extra asbest aangetroffen tegen de onderzijde van de vloer en in het puin terecht gekomen. Na inventarisatie van de firma Broomans, is geconstateerd dat al het aanwezige puin onder asbestcondities verwijderd moest worden.

Dit heeft geleid tot het maken van extra saneringskosten van € 132.740. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve asbestsanering gemeentelijke gebouwen.