Burgerzaken

Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers (€ 45.000 structureel m.i.v. 2018, budgetneutraal)

Een deel van de kosten faciliteitenbesluit opvang asielzoekers worden uitgevoerd op  andere taakvelden. Derhalve zal structureel € 45.000 worden overgeboekt naar taakveld 0.2. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.

Afwikkeling gemeenteraadsverkiezingen (€ 30.000 incidenteel nadeel 2018)

De rijksvergoedingen voor het referendum en centraal tellen zijn lager dan de werkelijke kosten. Verder moest door onvoorziene omstandigheden een projectleider voor de gehele periode worden ingehuurd.