Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Aanbod alle peuters (2019 -€ 98.851, 2020 -€ 123.563, 2021 -€148.276 budgetneutraal van programma 4 naar programma 6)

De activiteitensubsidie in het kader van aanbod alle peuters zal onder taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie worden uitgevoerd. Het budget voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zal worden overgeboekt van taakveld 4.3 naar taakveld 6.1