Volwasseneducatie (€ 8.195)

Vanuit de centrumgemeente Almere ontvangen we jaarlijks geoormerkte middelen volwasseneducatie. In 2017 hebben we een aanvullende uitkering over 2016 en 2017  ontvangen, waardoor een cumulatieve onderbesteding is ontstaan. Er zijn inmiddels al trajecten ingezet die in 2019 doorlopen. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag over te hevelen naar 2019.