Onderwijshuisvesting

Voorbereiding nieuwbouw praktijkschool (€ 5.000 in 2018 en € 30.000 in 2019, dekking via bestemmingsreserve Accommodatiebeleid)

In het accommodatiebeleidsplan Dronten 2015 - 2020 is de nieuwbouw van de praktijkschool opgenomen. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek zal een ingestelde projectgroep een verkenning houden naar de mogelijkheden/haalbaarheid van een gemeenschappelijk gebouw van Almere College en OFW. Het idee is om maximaal 60 woningen voor jongeren en kwetsbare doelgroepen te combineren met de praktijkschool.

Voor de werkzaamheden van de projectgroep is een extern projectleider aangesteld en zijn ook andere voorbereidingskosten te verwachten. In het kader van het accommodatiebeleidsplan is een bestemmingsreserve gevormd, welke dient ter dekking van deze kosten.