Revitalisering Spelwijk (€ 50.000)

De betreffende ondernemer heeft in het najaar van 2018 de asbestsanering afgerond en start op korte termijn met de renovatie van het pand. De inrichting van de openbare ruimte zal logischerwijs na afloop van de renovatie plaatsvinden. Enerzijds om te voorkomen dat eventueel nieuw straatwerk en nieuw aangelegd groen niet meteen weer vernield wordt en anderzijds om e.e.a. te kunnen combineren qua aanleg van bijvoorbeeld straatwerk. Daarom is het noodzakelijk dat het budget word overgeheveld naar 2019.