Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Grondverkopen 2018

Op basis van de laatst bekende inzichten wordt voor de grondexploitatie een inzicht gegeven in de prognose van het resultaat en worden veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht.

Het is duidelijk dat de markt aantrekt. Dit heeft invloed op de grondverkopen en interesses voor bestaande woningbouw en nieuwbouw van woningen en bedrijven.
De woningbouw in Dronten (met name plan De Gilden) heeft altijd wel vraag en aanbod gekend. De laatste 3 jaar zie je een sterke verkoopstijging van nieuwe woningen bij projectontwikkelaars en worden onze particuliere kavels weer via verloting verkocht. Binnen de grondexploitatie Scholenzone 123 zijn de overeenkomsten getekend voor de realisatie van 2 appartementengebouwen (Hanzepoort en MicroWonen (sociale huur)). De woningen in de Hanzepoort verkopen goed. Begin 2019 zal de grond worden geleverd.

In Biddinghuizen is t.o.v. van 2017 voor het project De Graafschap meer interesse voor zowel projectmatige bouw alsmede de vraag naar particuliere kavels. Voor het project De Voor in het centrum van Biddinghuizen is de overeenkomst voor de realisatie van 18 vrij sector huurwoningen in november ondertekend met de bedoeling om de grondlevering en start bouw aan het einde van het jaar te laten plaatsvinden.
Binnen het project Bloemenzoom is voor het laatste projectmatige deel van 16 woningen met een ontwikkelaar een overeenkomst gesloten. De verkoop van deze woningen wordt aan het eind van het jaar geëffectueerd. Er is nog 1 hoekkavel beschikbaar. De vraag naar woonwerkkavels blijft achter. In het ontwerpbestemmingsplan Woongebieden krijgen deze kavels een dubbelbestemming wonen en wonen/werken (besluitvorming raad januari 2019).

De grondverkopen bedrijfskavels zijn met name bestemd voor de vestiging van distributie- en productiebedrijven. Het betreft  distributie en productie van o.a. kantoormeubelonderdelen, meststoffen, pelletkachels, papier, wegbebakening en machineverhuur. In 2018 (stand 15-10-2018) is er 3.850 m² grond verkocht. Verwachting is dat in 2019 de verkoop verder zal toenemen.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 15 oktober 2018 in de administratie is verwerkt. Daadwerkelijke bouw en oplevering zal gedurende het jaar 2019 en verder plaatsvinden.

Grondverkopen stand t/m 15-10-2018

Industrie

Plan

m²

€/m² ex btw

opbrengst ex btw

opmerking

285 Oldebroekerweg

1.883

€ 59

€ 111.097

382 Tarpan

1.967

€ 67

€ 131.789

3.850

€ 242.886

Oldebroekerweg particulier

1.860

€ -

part. ontwikkeling derden

Woningbouw

Plan

m²

€/m² ex btw

opbrengst ex btw

opmerking

031 De Gilden 1e fase

032 De Gilden 2e fase

2

€ 291.410

oplevering 2019

034 Het Palet Wisentzone

61

€ 4.920.548

oplevering 2019

034 Het Palet West

52

€ 1.870.000

oplevering 2019

034 Het Palet Oost

46

€ 2.055.120

oplevering 2019

231 De Graafschap 1e fase

25

€ 1.709.920

oplevering 2019

186

€ 10.846.998

Ontwikkeling grondexploitaties

Binnen de grondexploitaties kan complex 171 Heuvelpark per 31 december 2018 worden afgewikkeld. Het plan is gereed en de laatste werkzaamheden in het openbaar gebied zijn afgerond. Voor de grondexploitatie Havenkade 127 zijn in 2018 de laatste gronden verworven. De verdere planvorming loopt conform planning. Dit geldt ook voor de laatste ontwikkelingen binnen de Gilden/Het Palet alsmede De Graafschap.

Resultaat 2018

Voor de prognose van het resultaat 2018 is op dit moment alleen de afwikkeling van € 1,7 mln. van het complex Heuvelpark 171 aan de orde. Verwachting is dat er slechts marginale veranderingen zijn in de stand van de voorzieningen.