Programma 0

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

0.1

Bestuur

I.A. Bakker

0.10

Mutaties reserves

A. van Amerongen

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

A. van Amerongen

0.2

Burgerzaken

P. van Bergen

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

J. Oosterveld & A. van Amerongen

0.4

Overhead

I.A. Bakker, J. Oosterveld, P. van Bergen & A. van Amerongen

0.5

Treasury

A. van Amerongen

0.63

Parkeerbelasting

A. van Amerongen

0.62

OZB niet-woningen

A. van Amerongen

0.61

OZB woningen

A. van Amerongen

0.64

Belastingen overig

A. van Amerongen

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

A. van Amerongen

0.8

Overige baten en lasten

A. van Amerongen

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

A. van Amerongen