Programmadoelstelling

Het programma omvat het openbaar bestuur, de communicatie met de inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening.

Als gevolg van BBV-wijziging per 2017 is aan dit programma het onderdeel overhead toegevoegd, en daarnaast de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken, de heffing en invordering van belastingen (exclusief de baten), niet aan andere programma’s, c.q. het overzicht algemene dekkingsmiddelen toe te rekenen lasten en baten.