Financieel effect mutaties reserves (taakveld )

Bestemmingsreserve onderwijsstation (€ 57.012 structureel)

De bestemmingsreserve onderwijsstation is komen te vervallen in verband met het realiseren van het pand. De dotatie van 2018 en verder kan derhalve komen te vervallen.

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10):

Mutaties Stortingen (lasten) en Onttrekkingen (baten) Reserves

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

0.10

Mutaties reserves programma 0

-102

-10.479

-

-10.479

0.10

Mutaties reserves programma 2

-

-700

-

-700

0.10

Mutaties reserves programma 4

-410

-410

-

-410

0.10

Mutaties reserves programma 5

-94

-594

57

-537

0.10

Mutaties reserves programma 6

7

-5.008

-

-5.008

0.10

Mutaties reserves programma 8

-

-5.000

-

-5.000

Subtotaal Lasten reserves

-599

-22.191

57

-22.134

Baten

0.10

Mutaties reserves programma 0

56

2.087

133

2.219

0.10

Mutaties reserves programma 1

41

41

-

41

0.10

Mutaties reserves programma 2

1.714

1.720

-

1.720

0.10

Mutaties reserves programma 3

-

866

-

866

0.10

Mutaties reserves programma 4

10

10

5

15

0.10

Mutaties reserves programma 5

982

991

84

1.076

0.10

Mutaties reserves programma 6

2.038

3.651

-

3.651

0.10

Mutaties reserves programma 7

-

102

-

102

0.10

Mutaties reserves programma 8

-

19.945

-

19.945

Subtotaal Baten reserves

4.841

29.413

222

29.635

Saldo Lasten en Baten mutaties reserves

4.242

7.222

279

7.501

Meerjarige effecten mutaties reserves 2018 tot en met 2021

De meerjarige mutaties reserves zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

0.10

Mutaties reserves programma 0

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 2

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 4

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 5

57

57

57

57

0.10

Mutaties reserves programma 6

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 8

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

57

57

57

57

Baten

0.10

Mutaties reserves programma 0

133

128

43

-

0.10

Mutaties reserves programma 1

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 2

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 3

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 4

5

30

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 5

84

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 6

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 7

-

-

-

-

0.10

Mutaties reserves programma 8

-

-

-

-

Subtotaal Baten

222

158

43

Totaal Meerjarige effecten SR

279

215

100

57