Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

7.1

Volksgezondheid

-825

-927

72

-855

7.2

Riolering

-2.113

-2.093

-

-2.093

7.3

Afval

-3.589

-3.631

-32

-3.663

7.4

Milieubeheer

-1.185

-1.106

-

-1.106

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-353

-361

-

-361

Subtotaal Lasten

-8.065

-8.118

40

-8.078

Baten

7.2

Riolering

2.552

2.552

-

2.552

7.3

Afval

4.672

4.718

32

4.751

7.4

Milieubeheer

4

4

-

4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

320

375

-

375

Subtotaal Baten

7.548

7.649

32

7.682

Saldo Lasten en Baten programma 7

-517

-469

72

-396

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

0

102

0

102

Resultaat programma 7

-517

-367

72

-295

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

7.1

Volksgezondheid

72

-72

-

-

7.2

Riolering

-

-

-

-

7.3

Afval

-32

-41

-41

-40

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

40

-113

-41

-40

Baten

7.2

Riolering

-

-

-

-

7.3

Afval

32

41

41

40

7.4

Milieubeheer

-

-

-

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-

-

-

-

Subtotaal Baten

32

41

41

40

Totaal Meerjarige effecten SR

72

-72

0

0

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

0

0

0

0

Resultaat programma 7

72

-72

0

0