Economische ontwikkeling

Bijdrage aan Human Capital Agenda Regio Zwolle (€ 73.000 per jaar m.i.v. 2019 t/m 2023 budgetneutraal i.v.m. dekking uit de stelpost IBP zie toelichting onder 0.8)

Dronten investeert in de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle vanwege de toenemende vraag naar goed geschoold personeel. De Human Capital Agenda is gericht op het stimuleren van meer toekomstgerichte scholing, het vergroten van de wendbaarheid en innovatiekracht van (individuele) werkenden, werkzoekenden en kwetsbare doelgroepen. Bijdragende gemeenten investeren € 1,80 per inwoner per jaar gedurende 5 jaar (2019-2023). Voor de gemeente Dronten is dit in totaal ca. € 73.000 per jaar. Door bijdragen van gemeenten, een verdubbeling van de provincie Overijssel en vervolgens door het Rijk kan een bedrag van ca. € 30 miljoen voor de Regio Zwolle beschikbaar komen. Deze regiodeal maakt onderdeel uit van de maatschappelijke opgave "Regionale economie als versneller" uit het IBP.