Programma 8

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

8.1

Ruimtelijke ordening

J. Oosterveld

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

A. van Amerongen

8.3

Wonen en bouwen

J. Oosterveld, P. van Bergen & A. van Amerongen