Programma 4

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

4.1

Openbaar basisonderwijs

J. Oosterveld

4.2

Onderwijshuisvesting

J. Oosterveld

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

J. Oosterveld