Programma 1

Taakveld

Omschrijving

Portefeuillehouder

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

I.A. Bakker

1.2

Openbare orde en veiligheid

I.A. Bakker